Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

01 December 2013

Soalan Bahagian A

Bahagian A
a) terangkan empat faktor yang menyebabkan  Keasidan tanah 
b) Terangkan  aspek pengurusan ladang bagi perkara-perkara berikut:
               (i)         Pekerja
               (ii)         Jentera
               (iii)        Tanaman

               (iv)        Ternakan                       
i.  Kandungan bahan induk(F)
    Bahan induk berasid/seperti aluminium mengalami 
    tindakbalas hidrolisis/menghasilkan ion hidrogen
ii. Kehilangan ion berbes(F)
    Kation berbes seperti mg/kalium/kalsium mengalami 
    larutresap/menurunkan pH tanah/digantikan oleh ion 
    hidrogen.
iii. Pereputan bahan organik(F)
    Menghasilkan asid organik/menurunkan pH tanah.
iv. Penggunaan baja berasid
     Baja berasid seperti ammonium sulfat akan
     bertindakbalas /membentuk ion nitrat dan ion
     hidrogen.
v. Penambahan asid karbonik dari atmosfera (F)
    Karbon dioksida bertindakbalas dengan air
    membentuk asid karbonik/meresap ke dalam tanah
vi.Respirasi akar dan organisma tanah
    Respirasi akar dan organisma akan menghasilkan
    karbon dioksida/bertindakbalas dengan air
    menghasilkan asid karbonik.
vii. Penghasilan gas nitrogen dioksida dan nitrogen
     oksida.
     Tindakan kilat menggabungkan nitrogen dioksida
     dan nitrogen oksida/bertindandakbalas dengan air
     menghasilkan asid nitrik/ turun bersama hujan dan
     merendahkan pH tanah. 

b)       
 Pekerja
-penggambilan pekerja baru/memberi latihan utk
  tingkatkan kemahiran
-kebajikan pekerja seperti cuti/kwsp/socso
-memberi arahan dan teguran
-pengkhususan bidang tugas utk tambah kecekapan

Jentera
-pengendalian dan penyenggaraan mengikut 
  jadual/supaya  tidak rosak/bekerja mengikut jadual
-Penggunaan alat ganti yang bermutu supaya jentera
  tahan lama.

Tanaman
- melakukan pembajaan/pengawalan penyakit dan perosak mengikut jadual
- kawalan rumpai/ pengairan dan saliran/pengutipan hasil mengikut jadual dan sistematik
Ternakan
- menyediakan perumahan yang sempurna/ pemberian makanan dan minuman mengikut diet
rawatan dan pencehagan penyakit dan pengutipan hasil

No comments:

Post a Comment

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.