Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

31 August 2013

Tanah 3

Tanah 3: Pemugaran
2013
Tujuan,alat primer dan skunder
2009
Maksud, 2 alat primer
2007
Alat primer dan skunder

Kita dapati  topik pemugaran  telah lama tidak ditanya. Tahun 2009  sahaja  yang ditanya  berkenaan iaitu  alat  pemugaran primer dan sekunder.  Soalan mungkin berbentuk padanan atau  pengkelasan.


30 August 2013

Tanah 2

Tajuk Tanah 2

Tajuk tanah  2  – amalan membaiki keadaan tanah

2013
Tujuan & jenis pengapuran
2012
Cegah & kawal hakisan
2011
 cara membaja
2010
Cegah & kawal hakisan
2009
Tujuan & jenis pengapuran
2008
Cengah & kawal hakisan
2007
Kaedah membaiki tanah

Pada tahun lepas topik  cegah dan kawal hakisan yang ditanya. Oleh itu saya jangkakan tujuan dan jenis  pengapuran  akan ditanya.  Ini disebabkan topik ini  hanya ditanya pada tahun 2009. Oleh yang demikian  murid-murid beri tumpuan topik ini.


29 August 2013

Tajuk Tanah 1


Tanah:
Tanah
2009
2010
2011
2012
2013
(a)Komponen

8
4

/
b)  Sifat Fizikal

       i.Warna


5


      ii. Tekstur

7


/
     iii. Struktur
7
6


/
c )Sifat kimia
8/
 
Pada tahun  2012  tiada soalan yang ditanya  mengenai tanah bagi topik komponan, sifat fizik dan kimia.Oleh yang demikian kemungkinan besar topik tersebut akan ditanya pada tahun ini. Antara soalan yang ditanya adalah seperti berikut:

2013
Komponen/Jenis struktur /tekstur
2012
Ketersediaan unsure,Pembajaan & Cegah Hakisan
2010
Takrif & 3 Jenis
2009
4 jenis
2008
Takrif & 3 Jenis

28 August 2013

Ramalan Sains Pertanian 2013
Kertas 1... Tajuk Iklim
2013
Bentuk/susunan  Daun, 
 Jenis sokongan
2012
Kefotokalaan
2011
Jenis sokongan
2010
Unsur Iklim, 2 proses cahaya
2009
Eksperimen fotosintis
2008
Bentuk Daun
2007
Kefotokalaan

Kita dapati setiap tahun  keluar soalan dari bahagian cahaya. Murid berilah lebih perhatian  tajuk yang biasa ditanya dalam peperiksaan  dari tahun 2007 hingga 2012. Soalan mungkin  perbandingan bentuk daun atau susunan daun   dalam mendapatkan cahaya . Jenis sokongan juga harus diberi perhatian.

Bengkel A+ Sains Pertanian

Bengkel  Terjah A+ Sains Pertanian di Daerah Tawau Sabah. 
27 August 2013

Bilangan Soalan mengikut Konstruk Kertas 1 (25 soalan)

Aras soalan  mulai tahun 2012 telah bertukar iaitu
Aras Rendah  20% (6-7 soalan) ,
Aras Sederhana  50% (12-13soalan)
dan Aras Tinggi  30% (8-9 soalan)
ini untuk menjadikan murid kearah berfikiran  aras tinggi.


Kod
Konstruk (3528/1)

 
Nisbah Bilangan  Soalan
P01
Pengetahuan tentang terminologi
1
P02
Pengetahuan tentang fakta
12
P03
Pengetahuan tentang konvensyen/kelaziman
1
P04
Pengetahuan tentang urutan
2
P05
Pengetahuan tentang pengkelasan
2
P06
Pengetahuan tentang kriteria
3
P07
Pengetahuan tentang metodologi/ kaedah
2
P08
Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi
1
P09
Pengetahuan tentang teori dan struktur
1Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.