Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

30 October 2014

amali


soalan bahagian c Kertas 2

Soalan 5 dan 6 Kertas 2


  • Eksp menentukan tekstur tanah secara kaedah mendapan
  • Eksp menentukan pH tanah menggunakan kaedah meter pH
  • Eksp pH tanah menggunakan kaedah penunjuk universal/kuhn
  • Melakukan pembiakkan tut
  • Eksperimen kesan kalsium karbida ke atas kemasakan buah
  • Memasang & menyenggara sistem pengairan titisan/percikan/
  • Hidroponik
  • Menghasilkan makanan secara penapaian

Pertanian Persekitaran Terkawal

Pertanian Persekitaran terkawal
Tahun 2014 mungkin  kepentingan dan struktur Pertanian Persekitaran Terkawal  ditanya . Topik ini hanya beberapa soalan sahaja yang biasa ditanya. Antaranya ialah  kepentingan dan struktur PPT , rumah hijau, kolam tiruan, kelebihan PPT dan  aplikasi PPT. 

2014
Kepentingan,3 fungsi
Rekebentuk,kolam tiruan
2013
Nama struktur dan kelebihan
2012
Struktur&kelebihan
2011
Maksud dan Kepentingan
2009
Kepentingan,3 fungsi
Rekebentuk,kolamtiruan
2008
Kelebihan ,cth
2007
Kolamtiruan,kelebihan

27 October 2014

mekanisasi ladang

mekanisasi  ladang
2014
2 Kelebihan cara manual &automatik, 2 Sistem pengairan
2013
2 faedahm.l, namaalatm.l.
2012
4 Faedah mekanisasi ladang
2 Sistem pengairan
2011
Namaalatm.l. dankegunaan
2 Kelebihan cara manual &automatik
2010
4 alat ml
2 Sistempengairan
2009
2 faedahm.l
2008
System pengairan&perbezaan
2007
Maksudm.ldanfaedah

bioteknologi

2014
Kepentingan,penggunaan, Amalitapaiubi
2013
Maksud&kepentingan  bio
2011
Kepentingan,penggunaan
2010
Kepentingan,penggunaan
2009
Amalitapaiubi
2008
istilah
2007
Cth,aplikasi

25 October 2014

perladangan

Perladangan
Perancangan
2014
4 prinsip pengurusan
2013
Maklumat belanjawan,rumus
2012
Belanjawan , pengurusan
2011
belanjawan
2010
4  aspek pengurusan
2009
4 prinsip pengurusan
2008
Maklumat belanjawanPerlaksanaan
2014
Rekod ladang/kewangan,aktiviti pemasaran
2013
Plan susun atur(4), rekod fizikal (4), aktivitipemasaran(4)
2012
Rekod ladang,xtvtpemasaran
2011
4 sumberpengeluaran,  XTVT pemasaran
2010
Rekod Fizikal & kewangan
2009
4 sumber pengeluaran,
Aktivitipemasaran

Analisis
Analisis
2014
Analisis&penilaian
2013
Keputusan B.U
2011
Analisis&penilaian
2010
Keputusan B.U
2008
Penilaian& 2 faktorkeuntungan
2007
Cartaanalisis&penilaian
22 October 2014

Ternakan


Pencernaan.
2014
Banding system pencernaan ayam dan lembu
2013
System pencernaan bukan ruminan
2011
Banding system pencernaan ayam dan lembu
2010
Bedah siasat ayam
2009
System pencernaan bukan ruminan

Bahan makanan
2014
Foraj,Konsentrat,
2012
Jenis &Fungsi nutrien
2010
Foraj,Konsentrat,
2008
Foraj,Konsentrat
2007
Istilah rumput baik pulih,2 ciri
Kesihatan
2014
4    Kaedah cengah &
Kawal pykt.
2013
2 kepentingan kesihatan,&
Simpton,penyebab pykt(4)
2012
5    Kaedah cengah&
kawalpykt.
2011
4 Simptom penyakit,
4 pemberian vaksin
2010
2 kepentingan kesihatan,
2 kwlnpykt
2009
Kaedah pencengahan
2007
2 patogen,2 rawatan
Genetik
2014
SistemPembiakan betina/jantan, Proses Permanian beradas, Pembiakbakaan  kacuk/seturunan
2012
Proses Permanian beradas
2011
Menyuntik simen, Pembiakbakaan kacuk/seturunan
2009
Maksud pemainian beradas
2008
System pembiakan betina
2007
System pembiakanlembujantan


21 October 2014

Ramalan tajuk genetik 2014


Genetik: Setiap tahun topik ini  sentiasa ditanya. Jika dilihat  soalan yang ditanya selalu berulang kerana aspek yang ditanya adalah terhad. Mengenai topik genetik ternakan  ,soalan yang dijangka keluar adalah mengenai perbezaan tut dan cantuman tunas .Perbezaan Seks dan Aseks.


2014
Tut,Cantuman
System akar
Seks aatau Aseks
2013
Urutan hasilkan varity baru
2012
Cirri tumbuhan yang dikehendaki, urutan hasil variety,Kaedah pembiakan tnm sayuran.
2009
Seks & Aseks
2008
Tut,Cantuman
System akar
2007
Penghasilan varieti
Seks & Aseks

20 October 2014

Ramalan Sains Pertanian 2014

Biosis

2014
Jenis hubungan, Ciri, nama org
2013
Kebaikan org, keburukan rumpai
2012
Ciri, nama & kebaikan organism
2011
Ciri, nama org,
2010
4 jenis org.
2009
Ciri, nama org.
2008
Jenis hubungan


Pengawalan organisma perosak


2014
Jenis mulut, Kaedah kwln
2011
Jenis mulut, Kaedah kwln
2010
4 jenis kwln
2007
Jenis mulut, kaedah kwln


19 October 2014

Ramalan Sains Pertanian 2014Amalan membaiki tanah
Pada tahun lepas topik  cegah dan kawal hakisan yang ditanya. Oleh itu saya jangkakan kaedah membaja ,tujuan dan jenis  pengapuran  akan ditanya. . Oleh yang demikian  murid-murid beri tumpuan topik ini.

2014
Kaedah membaja,
Jenis pengapuran
2013
2 cara memperbaiki,2cegah hakisan
2012
Tanah bermasalah, cegah & kawal hakisan
2011
Kaedah membaja
2010
3 prinsip Cegah & kawal hakisan, jenis hakisan
2009
Tujuan & jenis pengapuran
2008
Cengah & kawal hakisan
2007
Kaedah membaiki tanahPemugaran
Kita dapati  topik pemugaran  telah lama tidak ditanya. Tahun 2009  sahaja  yang ditanya  berkenaan iaitu  alat  pemugaran primer dan sekunder.  Soalan mungkin berbentuk padanan atau  pengkelasan. 

2014
Tujuan,alat primer dan skunder
2009
Maksud, 2 alat primer
2007
Alat primer danskunder
18 October 2014

Ramalan Sains Pertanian Kertas 1 2014

Kertas 1
Kepentingan dan komponen tanah
2014
Jenis air tanah,kepentingan tanah
2013
Profil tanah,Komponen tanah
2011
Jenis air tanah
2010
Komponentanah
2008
Kepentingantanah,Komponentanah

Sifat fizikal tanah

2014
Warna tanah,tekstur/struktur
2013
Takrif & contoh tekstur/struktur
2011
Warna tanah
2010
Takrif& 3 Jenis struktur
2009
4 jenis struktur,
2008
Takrif& 3 Jenis struktur
Sifat Kimia  tanah
2014
Ketersediaan unsur, Fungsi & Kekurangan NPK
2013
Makro & Mikro
2012
Ketersediaan unsur
2011
Fungsi & Kekurangan NPK
2010
Makro & Mikro
2009
Amali pH Tanah(Kuhn), Ketersediaan unsur
2008
Fungsi & Kekurangan NPK
2007
Kesan pH tanah

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.