Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

30 January 2010

Aktiviti Januari

4 Jan Mula persekolahan
5 Jan Mesyuarat Kurikulum Sekolah
6 Jan Pendaftaran Unit Uniform/Kelab Persatuan
6 Jan Mesyuarat Kokurikulum Sekolah
7 Jan Mesyuarat HEM Sekolah
13 Jan Mesyuarat Agong Unit Uniform/Kelab Persatuan
20 Jan Latihan Merentas Desa
21 jan Mesyuarat Bidang Teknologi dan Vokasional
22 Jan Mesyuarat Pengurusan Sekolah
22-23 jan Bengkel Pemimpin Kelab dan Persatuan
26 Jan Penyerahan Anak Angkat Cemerlang
26 Jan Mesyuarat Pengurusan Aset Alih Kerajaan
27 Jan Kejohanan Merentas desa
28 Jan Mesyuarat Panatia KHB dan SPN

22 January 2010

IJAZAH SAINS PERTANIAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN)Nama Kursus: Pendidikan Sains Pertanian
Kod:

Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang berilmu, berkemahiran, berketrampilan, bersikap positif dan analitis. Mereka dilatih untuk merancang dan menguruskan pengajaran dan pembelajaran sains pertanian bagi memenuhi keperluan tenaga pengajar di sekolah menengah harian, sekolah menengah teknik, kolej komuniti dan politeknik. Graduan turut menguasai ilmu dan pedagogi dalam bidang sains pertanian, menguasai peralatan dan kemahiran teknikal termasuk penggunaan teknologi pendidikan dan ICT, menjanakan penyelidikan dan penulisan, serta dapat berfikir secara kreatif dan kritis.

8 semester


KURSUS
Anatomi dan Morfologi Tanaman
Histologi dan Morfologi Haiwan
Olerikultur
Tanaman Hiasan
Pengeluaran Tanaman Buah-Buahan
Tanaman Ladang
Pengawalan Perosak
Sains Tanah
Lanskap dan Nurseri
Mekanisasi Ladang
Pengurusan Ladang
Ekonomi Pertanian
Pengeluaran Ternakan
Keusahawanan Pertanian
Akuakultur
Pengurusan Lepas Tuai
Program Penyeliaan Pengalaman Pekerjaan
Projek Tahun Akhir
Syarat Kemasukan:
Akan dikemaskini kemudian
Maklumat Lanjut:
Fakulti Bahasa
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-450 5347/5349/5350
Faks: +605-4583603
Laman web: http://fsm.upsi.edu.my

19 January 2010

Peranan Guru

Peranan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Syed Lutfi (1994)
1. Guru adalah agen perubahan dalam mencapai matlamat
pendidikan
2. Guru berperanan sebagai pengajar, pendidik dalam
membentuk sikap, nilai dan akhlak
3. Sentiasa memikirkan cara-cara memperbaiki kualiti
pendidikan
4. Memperbanyakkan latihan, tunjuk ajar, kelas tambahan
dan sebagainya untuk memastikan murid dapat menguasai ilmu
5. Sentiasa melengkap dan mempertingkatkan ilmunya
6. Sentiasa inovatif dalam menyampaikan pengajarannya
7. Menampilkan karisma kepimpinannya
8. Bijak memberi pertimbangan kepada kepelbagaian sikap
murid
9. Bertindak sebagai pemberi galakan dan bimbingan
10. Malaksanakan amanah pendidikan dengan penuh
berkualiti

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.