Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

31 October 2009

Format Kertas 1 & 2 Sains Pertanian

Bil.

Perkara

Kertas 1 (3528/1)

I KEAKURAN*

i KURIKULUM – rujuk HSP

ii PELUANG - rujuk Buku Teks

iii SPESIFIKASI – rujuk Format

Pentaksiran

II KETEPATAN & KEJELASAN

i KONSTRUK

ii KONTEKS

iii KOMPONEN

III KESESUAIAN

i ARAS

ii PENTING

iii ADIL / tidak `bias’

* sebagai pra-syarat

Kertas 2 (3528/2)

1

Jenis Instrumen

Objektif

Subjektif

2

Bentuk Soalan

§ Struktur

§ Select type

§ Supply type

§ Berstruktur

§ Esei respon terhad

3

Bilangan Soalan

25 soalan

Bahagian A

I soalan berstuktur

1 soalan respon terhad

Soalan wajib

Bahagian B

2 soalan berstruktur

Jawab mana-mana satu sahaja

Bahagian C

2 soalan esei respon terhad

Jawab mana-mana satu sahaja

Jumlah soalan : 6

Jumlah soalan dijawab : 4

4

Jumlah Markah

100 markah

Wajaran : 40%

60 markah

Wajaran : 60%

5

Tempoh Ujian

1 jam 30 minit

2 jam

6

Wajaran konstruk

Pengetahuan dan kefahaman

§ Fakta = 11 item

§ Urutan = 1 item

§ Terminologi = 4 item

§ Konsep / prinsip / generalisasi = 1 item

§ Metodologi = 3 item

§ Pertalian = 2 item

§ Pengkelasan = 1 item

Komprehension

§ Membanding/beza = 1 item

§ Mentafsir = 1 item

JUMLAH = 25 ITEM

Bahagian A

§ Kefahaman dan aplikasi pengetahuan

§ Membuat penilaian

Bahagian B

§ Mengolah aspek kuantitatif

Bahagian C

§ Menghurai proses / prosedur / amali

7

Aras Kesukaran

R : S : T = 48 : 32 : 20

R : S : T = 30 : 18 : 12

21 October 2009

SPM2009

peperiksan SPM semakin hampir
sudah bersedia ?

Kursus Peningkatan ilmu

  • Kursus peningkatan ilmu guru-guru sains pertanian
  • Tarikh : 26-28 Oktober 2009
  • Tempat: Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor
  • Guru-guru sains pertanian negeri selangor sila hadir

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.