Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

30 September 2013

Ramalan SPM 2013

Setiap tahun soalan perlaksanaan perladangan  ditanya.
Jika dilihat dalam jadual dibawah kita dapati  aspek yang ditanya adalah terhad .
Oleh itu kita boleh meramalkan apa yang biasa ditanya dalam topik ini.

Perlaksanaan  perladangan
2013
4 sumber pengeluaran
Rekod fizikal & kewangan
2012
Rekod  ladang,xtvt pemasaran
2011
4 sumber pengeluaran,
Aktiviti pemasaran
2010
Rekod fizikal & kewangan
2009
4 sumber pengeluaran,
Aktiviti pemasaran
Antara soalan yang boleh ditanya adalah seperti berikut;
• Menyatakan sumber pengeluaran yang diperlukan
• Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran diperolehi
• Mengenalpasti rekod fizikal dan rekod kewangan

29 September 2013

Soalan Ramalan SPM 2013 Sains Pertanian

Perancangan Perladangan : dari tahun 2008  hingga 2013 topik ini ditanya setiap tahun,Oleh yang demikian murid-murid harus beri perhatian yang lebih topik ini. Mengenai prinsip pengurusan dan maklumt belanjawan mesti tahu dengan  mendalam.


Perancangan  Perladangan
2013
prinsip pengurusan,
maklumat belanjawan
2012
Belanjawan , pemgurusan
2011
 belanjawan
2010
4  aspek pemgurusan
2009
4 prinsip pengurusan
2008
Maklumat belanjawan


• Menyenaraikan mengikut urutan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang.
• Menerangkan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang.
• Menyatakan maklumat yang perlu untuk menyediakan belanjawan ladang.
• Merangka rancangan operasi ladang

27 September 2013

Tawau, sabah

berkongsi maklumat ke tawau sabah ...27-29 sept. 2013...

26 September 2013

Ramalan SPM 2013 Sains Pertanian

Genetik: Setiap tahun topik ini  sentiasa ditanya. Jika dilihat  soalan yang ditanya selalu berulang kerana aspek yang ditanya adalah terhad. Mengenai topik genetik ternakan  ,soalan yang dijangka keluar adalah mengenai baka dan sistem pembiakan  ternakan.


Genetik
2013
Baka,sys pembiakan
2012
System pembiakan
2011
Baka,sys pembiakan
2009
pemainian beradas
2008
Sys biakan  betina
2007
Sys biakan jantan


 antara soalan yang mungkin ditanya adalah :

Mengenalpasti organ-organ sistem pembiakan ruminan.
Menyatakan fungsi organ-organ sistem pembiakan ruminan
Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada
melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.