Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

02 December 2012

Kertas 1 Sains Pertanian SPM 2012

Kertas 1  yang diramal mengikut tajuk banyak yang keluar.  Dari analisis yang telah dibuat didapati 15 soalan  diramal  keluar daripada 25  soalan . Ini menunjukkan  70%  keluar  dari ramalan yang telah dibuat.

 Antara Topik yang ditanya adalah
1.Faktor  taburan Tanaman dan Ternakan
2,  Cahaya- Eksperimen Fotosintisis
3, Kefotokalaan
4. Suhu - Kesan dan kaedah
5. Angin -amalan dan elak  ribut
6. Unsur perlu- ketersediaan
7. Pemasalah  tanah
8 Amalan cegah hakisan
9.Jenis organisma
10 Nama dankebaikan organisma
11.Ciri tumbuhan yang di kehendaki
12 Kaedah penghasilan varieti baru
13 Pembiakan Biji benih, pembiakan tanaman
14 himpitan iklim 

15 Bahan makanan
16 Pencengahan dan kawalan Penyakit ternakan
17 Proses pemanian beradas
18 Belanjawan bidang usaha
19 Pengurusan Operasi ladang
20 Rekod Ladang
21 Carta alir  pemasaran
22 Penilaian operasi ladang
22Faedah mekanisasi ladang
24 Titisan dan Percikan 
25Struktur binaan Pertanian Persekitaran terkawal

No comments:

Post a Comment

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.