Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

13 September 2012

Pembetulan Jawapan No. 3 Kertas 2: Haraf Maaf

Ralat  jawapan bagi Percubaan Sains Pertanian Kertas 2
Soalan 2b(i)  3 (b) dan 4

2b) i)

i. - Bidangusaha cili paling tinggi keuntungan(1m) iaitu RM 
     8,000(1m)  berbanding terung (RM4,000) dan kobis   
     (RM500)  (1m).
     Max: 2m
   - Pulangan Setiap Ringgit paling tinggi ialah cili (2.14)(1m)  
     diikuti oleh terung (1.40) dan yang paling rendah ialah  
     kobis (1.05) (1m)
     Max:2m
Jumlah  markah  2bi) ialah  4markah

Jawapan 4


4a. Nisbah Penukaran Makanan


(i)Minggu Pertama


= 60/95
1m

= 0.63
1m

(ii) Minggu ke tiga

Mak: 6
= 280/220
1m

= 1.27
1m

(ii) Minggu ke tujuh


= 870/470
1m

= 1.85
1m

4b.
(i) Jumlah Pendapatan


2.25 kg X RM6.50 X 1000 ekor
1m

= RM14,625.00
1m

(ii) Jumlah Perbelanjaan


Berat makanan dimakan


60 + 120 + 280 + 450 + 620 +830 + 870
1m

= 3230 g atau 3.23 kg
1m

(3.23 kg X RM3.50 0 X 1000 ekor) + RM450.00
1m
Mak: 9
= RM11,755.00
1m


(iii) Keuntungan


RM14,625.00 – RM11,755.00
1m

RM2,870.00
1m


(iv)Pulangan setiap ringgit dilabur


Pendapatan/Perbelanjaan


RM14,625.00 / RM11,755.00
1m

=1.24
1m

Jawapan No. 3

3(a)
 i. 46/100 x 50 = 23 kg.

1 + 1 = 2 m
ii.15/100 x 50 = 7.5 kg
1 + 1 = 2 m
iii. 25/100 x 50 = 12.5 kg
1 + 1 = 2 m


3b)
 i. 80/46 x 100 = 173.91 kg

1 + 1 = 2 m
ii. 173.91/50 x RM150.00
= RM521.73
1 +1+1 = 3m


iii. 60/60 x 100 = 100 kg
1 + 1 = 2 m
iv 100/50 x RM145= RM290.00
1 +1+1 = 3 m

Max: 9M

No comments:

Post a Comment

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.