Ramalan Sains Pertanian SPM 2012

WOW!!!!! MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2014???????? Perancangan 2015 Panitia Sains Pertanian ....sila muatnaik pada bahagian Panitia Sains Pertanian...terkini terkini...soalan soalan percubaan negeri-negeri terpilih... Soalan jangkaan keluar SPM 2014 ......terkini . .

14 October 2011

Ramalan Kertas 2 Sains Pertanian SPM 2011

Mulai hari ini saya akan kemukakan pula Ramalan Kertas 2 Sains Pertanian SPM 2011 . Kertas 2 Terdiri dari 3 bahagian iaitu Bahagian A : Soalan 1 (Aplikasi), Soalan 2 (Penilaian ) , Bahagian B, Soalan 3 (Kuantitatif- Baja), Soalan 4 (Kuantitatif - Belanjawan dan NPM) manakala bahagian c adalah Kemahiran Amali (soalan 5 -amali makmal), Soalan 6 Amali Ladang . Setiap soalan adalah 15 markah dan jumlah keseluruhan ialah 60%.

Saya meramalkan soalan yang mungkin ditanya adalah dari aspek berikut:
Soalan 1 (Aplikasi )
Tajuk yang perlu diberi perhatian adalah :

Menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim.
Ternakan – Kesihatan

Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit
Menerangkan cara-cara merawat penyakit


Melakar pelan susun atur ladang.

Menyediakan jadual kerja.
Menyediakan format rekod yang berkaitan

Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti tanaman dan ternakan
Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer dalam pertanian
Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian


Menghuraikan kaedah-kaedah membaja

Menerangkan kaedah-kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air

No comments:

Post a Comment

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.