Ramalan Sains Pertanian SPM 2016

WOW!!!!! TEKNIK PEMERIKSAAN KERTAS 1 DAN 2 UNTUK GURU AKAN DIBINCANG SELEPAS RAMALAN KERTAS 2 SAINS PERTANIAN SPM 2016 MUDAHNYA...... UNTUK ... LULUS ... SAINS PERTANIAN .... 2016???????? Sila Download fail Fakta Kertas 1 ...PdP Abad ke 21 ,Guru Abad ke 21, RPH Abad ke 21 ,Contoh RPH Nazir menilai, contoh rph pelbagai bentuk......sila muat naik pada bahagian PdP abad ke 21..terkini terkini.....Ramalan Sains Pertanian SPM 2016 ..... dibincangkan ..mulai .. ..30 mei 2016 . .

14 October 2011

Ramalan Kertas 2 Sains Pertanian SPM 2011

Mulai hari ini saya akan kemukakan pula Ramalan Kertas 2 Sains Pertanian SPM 2011 . Kertas 2 Terdiri dari 3 bahagian iaitu Bahagian A : Soalan 1 (Aplikasi), Soalan 2 (Penilaian ) , Bahagian B, Soalan 3 (Kuantitatif- Baja), Soalan 4 (Kuantitatif - Belanjawan dan NPM) manakala bahagian c adalah Kemahiran Amali (soalan 5 -amali makmal), Soalan 6 Amali Ladang . Setiap soalan adalah 15 markah dan jumlah keseluruhan ialah 60%.

Saya meramalkan soalan yang mungkin ditanya adalah dari aspek berikut:
Soalan 1 (Aplikasi )
Tajuk yang perlu diberi perhatian adalah :

Menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim.
Ternakan – Kesihatan

Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit
Menerangkan cara-cara merawat penyakit


Melakar pelan susun atur ladang.

Menyediakan jadual kerja.
Menyediakan format rekod yang berkaitan

Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti tanaman dan ternakan
Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer dalam pertanian
Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian


Menghuraikan kaedah-kaedah membaja

Menerangkan kaedah-kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air

No comments:

Post a Comment

Peperiksaan Pecubaan Sains Pertanian SPM 2012 Selangor

Ruang Pesanan.